Presiyometre Deneyi

Presiyometre Deneyi

Menard Presiyometre Deneyi Geoteknik Mühendislik Kaya ve Zemin Laboratuvarı

Deney sonuçlarınız cebinizde Geotek-SİS müşteri paneliniz Artık IOS ve Android Platformunda. Cebinizde yer açın, zamandan kazanın...

Deney föyleriniz ve projeleriniz ile ilgili her şeye artık mobil platformumuzu kullanarak sadece bilgisayarınızdan değil cebinizden de haberdar olup yönetebileceksiniz.

Presiyometre Deneyi sonuçlarınız laboratuvarımız da sonuçlandığı an otomatik olarak Geotek-SİS Müşteri Panelimize yüklenir ve müşterilerimiz sonuçlara ulaşabilir, bilgisayarınıza yada mobil cihazlarınıza indirebilirler.

geoteknik-muhendislik-presiyometre-kum-konisi-deneyi-plaka-yukleme-deneyi-istanbul-2

Presiyometre Deneyi nedir?

Presiyometre Deneyi nasıl yapılır?

Presiyometre Deneyi ile Taşıma Gücü hesaplaması nasıl yapılır?

Presiyometre Deneyi sonuçları nasıl değerlendirilir?

Presiyometre Deneyi ekipmanları nelerdir?

Presiyometre Deneyi neden yapılır?


deniz presiyometresi-denizde presiyometre-satilik presiyometre-geoteknik-muhendislik-presiyometre-kum-konisi-deneyi-plaka-yukleme-deneyi-istanbul-deney
presiyometre-prob-muhafaza-membran-lastik-yedek-parca-tamir-menard-presiyometre-modeller-geoteknik-muhendislik-yedek-parca-istanbul-presiyometre-aleti-deneyi-Menard- Presiyometre TEKNİK DETAYLAR-deniz presiyometresi-denizde presiyometre-satilik presiyometre-geoteknik-muhendislik-presiyometre-kum-konisi-deneyi-plaka-yukleme-deneyi-istanbul-deney

Presiyometre Deneyi nedir?

Presiyometre deneyi, çok yumuşak-yumuşak zeminlerden başlayarak, kaya ortama kadar, elastisite modülü 200000 kg/cm2‘ye kadar olan kayaçların mekanik karakteristiklerini belirler. Teknik bakımından deneyin prensibi, sondaj deliği içinde belli seviyelerde, aletin kuyuya indirilen kısmı ile meydana getirilen radyal basınçların, kuyu cidarında oluşturduğu deformasyonlara karşıt gelen hacim-basınç grafiğinin değerlendirilmesinden ibarettir. Sahada yapılan ölçümlerde Menard Presiyometresi kullanılmıştır.


Louis Menard Pressuremeter Test Presiyometre

Menard Tipi (Kuyu) Presiyometre (MPM)
Menard tarafından geliştirilen bu presiyometre sondaj delgisi içerisinde yapılmaktadır. Presiyometre hücresi çapının sondaj delgi çapından bir miktar küçük olması nedeniyle hücre sondaj içerisinde istenen derinliğe indirilebilmektedir.
Sistem presiyometre hücresi ve kontrol/ölçüm ünitesi olmak üzere iki üniteden oluşmaktadır.
Presiyometre hücrelerinin çapları değişik modellerde 70 mm ila 82 mm, boy/çap oranları ise 4.2 ila 7.4 aralığında değişmektedir. Deney derinliğine yerleştirilen presiyometre hücresi yüzeydeki kontrol ünitesine plastik tüplerle bağlıdır.
Presiyometre sondası şişirilebilen bir esnek lastik membran olup kendi içerisinde ortada yer alan bir ölçüm hücresi ve ünitenin alt ve üst uçlarına ölçüm hücresinin mümkün olduğunca ışınsal genleşmesini sağlamak amacıyla yerleştirilmiş iki adet koruyucu hücreden oluşmaktadır. Zorlu zemin koşullarında lastik membranın hasar görmemesi amacıyla tüm hücre esnek çelik şeritlerden oluşan bir kılıf (‘Çin feneri’) içerisine alınmaktadır.
Kontrol ünitesine bağlı basınçlı bir gaz (CO2 vb.) tankından koruyucu hücrelere basınç uygulanır. Aynı basınç ortada yer alan ölçüm hücresine bağlı olan kontrol ünitesindeki sıvı tankına da uygulanmaktadır. Koruyucu hücreler gaz ile, ölçüm hücresi ise sıvı ile şişirilmektedir. Ölçüm hücresi koruyucu hücrelerin varlığı nedeniyle zemine sadece yatay yönde ışınsal basınç uygular ve hücre yanal yönde genişler. Hücrenin yanal yönde hacimsel genleşmesinin boyutu da kontrol ünitesindeki sıvı tankında yer alan hacim ölçer sistem tarafından kaydedilir. Hücrenin yanal deformasyonlarının hücreye giren sıvı miktarı ile ölçüldüğü bu sistemler literatürde Tip 1 presiyometreler olarak tanımlanmaktadır.

geoteknik-muhendislik-presiyometre-kum-konisi-deneyi-plaka-yukleme-deneyi-istanbul-deney-d
deniz presiyometresi-denizde presiyometre-satilik presiyometre-geoteknik-muhendislik-presiyometre-kum-konisi-deneyi-plaka-yukleme-deneyi-istanbul-deney

geoteknik-muhendislik-presiyometre-kum-konisi-deneyi-plaka-yukleme-deneyi-istanbul-deney-c
menard-presiyometre-modeller-geoteknik-muhendislik-yedek-parca2--istanbul

Presiyometre Sisteminin Kalibrasyonu

Presiyometre deney tekniğinde sistemin kalibrasyonu deney sonuçlarının doğru yorumlanması açısından son derece önemlidir. Yumuşak zeminlerde basınç düzeltmesi, sert zemin ve zayıf kayalarda ise hacim düzeltmesi deney sonuçlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Mair ve Wood (1987), tekniğine uygun ve hassas bir kalibrasyon yapılmadığı durumlarda presiyometre deneyinin hiçbir şekilde işe yaramayacağını ifade etmişlerdir.
Presiyometre hücresinin şişmeye karşı direnci
Presiyometre hücresi, lastik membran ve ‘Çin feneri’ olarak adlandırılan ince yarıklı koruyucu bir metal ile kaplanmıştır. Presiyometre hücresi, açık havada basınç uygulanarak şişirilir ve her basınç kademesinde hücrenin hacmi kaydedilerek basınç-hacim grafiği çizilir.
Kalibrasyon eğrisinde saha deneyi esnasında kaydedilen hacim değişimi değerine, karşıt gelen basınç değeri okunur ve bu değer deneyde uygulanan basınç değerinden düşülerek düzeltilmiş basınç değeri elde edilir.


Hidrostatik Basınç Düzeltmesi

Presiyometre Deneyi esnasında kontrol ünitesinde yer alan manometre zemin yüzeyindeki basıncı göstermektedir. Ancak kontrol ünitesini presiyometre ünitesine bağlayan plastik tüpler sıvı ile doludur ve deney noktasına hidrostatik basınç uygulamaktadır. Dolayısıyla deney noktasındaki reel basınç, kontrol ünitesi manometre basıncı + hidrostatik basınç olarak düzeltilmelidir. Diğer bir deyişle, kontrol ünitesi ile ölçüm hücresi orta noktası arasındaki kot farkı ile sıvının birim ağırlığı çarpılarak elde edilen basınç değeri kontrol ünitesinde okunan basınca eklenmelidir.
Bunların dışında elektronik basınç ve deformasyon ölçerlerin periyodik olarak kalibrasyonları yapılmalıdır.
Sonuç olarak, presiyometre eğrisinin teşkilinde düzeltilmiş basınç ve hacim değişimi değerleri kullanılmalıdır. İlgili düzeltmeler yapılmaksızın elde edilen presiyometre eğrisinde farklılıklar ortaya çıkabilmektedir.

geoteknik-muhendislik-presiyometre-kum-konisi-deneyi-plaka-yukleme-deneyi-istanbul-deney-b
geoteknik-muhendislik-presiyometre-kum-konisi-deneyi-plaka-yukleme-deneyi-istanbul-deney-

geoteknik-muhendislik-presiyometre-kum-konisi-deneyi-plaka-yukleme-deneyi-istanbul-deney-
geoteknik-muhendislik-kaya-zemin-laboratuvarı

Yüzeysel temellerde oturmaların hesaplanmasına yönelik yarı ampirik yöntem Menard ve Rousseau (1962) tarafından büyük ölçekli yükleme deneylerinde yaptıkları ölçümler değerlendirilerek geliştirilmiştir. Menard ve Rousseau (1962) oturma miktarının hesaplanması için Bağıntı (3.27)’deki eşitliği önermişlerdir.

presiyometre-zemin-oturma-hesabi

Burada; : oturma, : net temel gerilmesi, : temel genişliği, : temel uzunluğu, olup referans temel genişliği, : Menard reolojik faktörü (Tablo 3.2), ve : şekil faktörleri (Şek. 3.25), : deviatör/kayma gerilmelerinin hakim olduğu zondaki presiyometre modülü ve : izotropik gerilmelerin hakim olduğu bölgedeki presiyometre modülüdür. Bu bağıntıda birinci terim deviatörik gerilmelerin yarattığı oturma, ikinci terim ise izotropik gerilmelerin yarattığı konsolidasyon oturmalarına karşıt gelmektedir. ve modülleri Menard Presiyometre modülünden ( ) aşağıda tariflenen yöntemle hesaplanmaktadır:
i. Temel altında herbiri kalınlığında 16 katman teşkil edilir ( derinliğe kadar) ve Şek. 3.26’da gösterildiği gibi 5 tabaka teşkil edilir (Kalınlıkları: ; ; ; ; olan tabakalar). ii. değeri birinci tabaka ( ) içindeki Menard modülü değerlerinin ortalamasıdır. iii. Her bir tabaka için harmonik ortalama modülleri hesaplanır. Örneğin derinlikler arasındaki üçüncü tabaka için Bağıntı kullanılır.

Zeminin Oturma Tahmini


Geoteknik Mühendislik Kaya ve Zemin Kaboratuvarı

Presiyometre Deneyi

Bilimsel ve Gerçek Sonuçlar için Bizi Tercih EDİN!

Bu gönderiyi paylaş