Hakkımızda

Geoteknik Mühendislik Laboratuvarı


Kalitemiz ile Öncüyüz

Laboratuvarımız, yapı yapım süreci öncesi yapılacak zemin etütlerinde zemin ile ilgili gerekli parametrelerin elde edilmesi için gerekli olan kaya, zemin, malzeme deneyleri konusunda yapılarda can–mal güvenliğinin oluşturulabilmesi için önemli ve gerekli bir katkıyı hedeflemektedir. Bu çerçevede çalışma için gerekli idari, teknik personel ve donanıma sahiptir. Yapılan tüm çalışmalar hata azaltımına ve önlenmesine yönelik olarak kontrol altında tutulmaktadır.

Amacımız; kanun, yönetmelik ve standartlara uygun olarak hatasız, tarafsız ve güvenilir deney sonuçlarını elde etmektir.

Laboratuvarımız faaliyetlerini gerçekleştirirken, teknolojiye sahip yüksek donanımlı deney cihazları kullanarak ve buradan hareketle kaliteli, yüksek doğruluğa sahip, güvenirlik sınırları belirlenmiş ölçüm sonuçları elde etmeyi, hem hedef hem de prensip olarak kabul etmiştir.

Laboratuvarımızın en yüksek derecede güvenilir bir deney hizmeti sunması esasına göre, tüm seviyedeki personelin, en iyi mesleki tecrübe kriterlerinde olması sağlanmış ve böylece personelin nitelikli, güvenilir, dürüst ve tarafsız olması garanti altına alınmıştır.

Tüm laboratuvar personeli, Kalite El Kitabı’nın içeriğini ve kendileri ile ilgili diğer kalite sistem dokümanlarını bilmek ve faaliyetleri sırasında her zaman, bu dokümanlarda belirtilen politika ve prosedürlere uymakla sorumludurlar.

Bu politikaya uymak amacı ile oluşturulan kalite sistemi, Kalite El Kitabı’nda tanımlanmıştır. Kalite Yönetim Sisteminin amacı, laboratuvarımızın müşterilerimiz için verdiği deney hizmetinin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamaktır. Verilen tüm deney hizmetlerinde müşterilerimize her zaman TS-EN-ISO/IEC 17025 / Mayıs 2010 Standardının şartlarına uygun hizmet sunmak laboratuvarımızın prensibidir.

Deney Laboratuvarı bu politikalara sadık kalarak toplumsal gelişmişliğe katkı sağlamayı ve bir güven müessesi olarak çalışmayı deklare etmektedir.