Su Muhtevasının Tayini

Su Muhtevasının Tayini Geoteknik Mühendislik Kaya ve Zemin Laboratuvarı

Laboratuvar Deney sonuçlarınız cebinizde Geotek-SİS müşteri paneliniz Artık IOS ve Android Platformunda. Cebinizde yer açın, zamandan kazanın...

Laboratuvar Deney föyleriniz ve projeleriniz ile ilgili her şeye artık mobil platformumuzu kullanarak sadece bilgisayarınızdan değil cebinizden de haberdar olup yönetebileceksiniz.

Plaka Yükleme  Deneyi sonuçlarınız laboratuvarımız da sonuçlandığı an otomatik olarak Geotek-SİS Müşteri Panelimize yüklenir ve müşterilerimiz sonuçlara ulaşabilir, bilgisayarınıza yada mobil cihazlarınıza indirebilirler.

geoteknik-muhendislik-presiyometre-kum-konisi-deneyi-plaka-yukleme-deneyi-istanbul-2

İnce, Orta ve İri Daneli Zeminler

Su Muhtevası

Su İçeriğinin Belirlenmesi

Etüvde numune kurutma

Zemin Laboratuvarı

Su içeriği


geoteknik-muhendislik-presiyometre-kum-konisi-deneyi-plaka-yukleme-deneyi-istanbul-2
geoteknik-muhendislik-presiyometre-kum-konisi-deneyi-plaka-yukleme-deneyi-istanbul

Su muhtevasının tayini Etüvde kurutma metodu

  • Genel

Bu deney, zemindeki su miktarının tayin edilmesi ve bunun zeminin kuru kütlesinin yüzdesi olarak gösterilmesini kapsar.

 

Cihazlar

Etüv, sürekli olarak (105 ± 5) °C sıcaklık sağlayabilen. Ayrıca zemin türüne göre aşağıdaki cihazlar gereklidir:

İnce daneli zeminler için

Kap, hava geçirmez, yaklaşık 50 mm çapında ve 25 mm yüksekliğinde cam veya paslanmaz metal bir kutu,

Terazi, 0,01 g doğrulukla tartma yapabilen,

Desikatör, içerisinde bir miktar nem çekici madde (susuz silika jeli) bulunan.

 

Orta daneli zeminler için

Kap, paslanmaz, hava geçirmez,

Terazi, 0,1 g doğrulukla tartma yapabilen,

  • İri daneli zeminler için

Kap, paslanmaz,

Terazi, 1 g doğrulukla tartma yapabilen,


Su Muhtevası Deneyi Nasıl Yapılır?

Orta daneli zeminler için

  • Temizlenip kurutulmuş kap ve kapağı 0,1 g doğrulukla tartılır (M1). En az 300 g zemin numunesi ufalanır, kabın içine gevşek olarak konur ve kapak kapatılır. Kap, içindeki numune ile birlikte yeniden 0,1 g doğrulukla tartılır (M2).
  • Kapağı açılan kap, kapağı ve içindeki numuneler birlikte etüve konarak (105 ± 5) °C’ta kurutulur (Madde 5.1.1.1.6 Not 1). Gerekli kurutma süresi zeminin türüne ve numune miktarına bağlı olarak değişir (Madde 1.1.1.6 Not 2). Numune etüvde bulunduğu sürece, kapak kapatılmamalıdır.
  • Numune kuruduktan sonra kapak kapatılır ve numune oda sıcaklığına kadar soğumaya bırakılır.
  • Kap, kapağı ve içindeki numunelerle birlikte 0,1 g doğrulukla tartılır (M3).

İri daneli zeminler için

  • Temizlenip kurutulmuş kap ve kapağı 1 g doğrulukla tartılır (M1). En az 3 kg zemin numunesi ufalanır, kabın içine gevşek olarak konur. Kap, içindeki numunelerle birlikte yeniden 1 g doğrulukla tartılır (M2).
  • Kap içindeki numunelerle birlikte etüve konarak (105 ± 5) °C’ta kurutulur (Madde 5.1.1.1.6 Not 1). Gerekli kurutma süresi, zeminin türüne ve numune miktarına bağlı olarak değişir (Madde 1.1.1.6 Not 2).
  • Numune kuruduktan sonra, numune oda sıcaklığına kadar soğumaya bırakılır.
  • Kap, içindeki numuneyle birlikte 1 g doğrulukla tartılır (M3).

Hesaplama

Zeminin su muhtevası (w) kuru zemin kütlesinin yüzdesi olarak aşağıdaki eşitlikten hesaplanır:

w = M2 – M3 *100

M3 – M1

Burada;

M1      Kabın kütlesi (g),

M2    Kap + yaş numune kütlesi (g), M3  Kap + kuru numune kütlesi (g) dir.

Sonuçların gösterilmesi

Su muhtevası (w) değerleri % olarak en yakın 0,1 hanesine yuvarlatılarak verilir (Madde 5.1.1.1.6 Not 1). Sonuçların elde edilmesinde kullanılan metot belirtilmelidir.

geoteknik-muhendislik-presiyometre-kum-konisi-deneyi-plaka-yukleme-deneyi-istanbul-2
geoteknik-muhendislik-presiyometre-kum-konisi-deneyi-plaka-yukleme-deneyi-istanbul-deney

geoteknik-muhendislik-presiyometre-kum-konisi-deneyi-plaka-yukleme-deneyi-istanbul-2
geoteknik-muhendislik-presiyometre-kum-konisi-deneyi-plaka-yukleme-deneyi-istanbul

Su muhtevasının tayini Etüvde kurutma metodu

Notlar

Not 1 – Bazı zeminler, ısıtıldığında kristal suyunu kaybeden jips içerirler. Bu deneyde verilen metotla ölçülen su muhtevası değerleri, her % 1 jips miktarı başına yaklaşık olarak % 0,2 miktarında eklenmiş olur. Zemin  içinde  jips  bulunduğundan  kuşkulanılıyorsa,  numune,  80  oC’u  aşmayan  bir  sıcaklıkta ve

gerekirse daha uzun bir süre etüvde tutulmalı, bu durum raporda belirtilmelidir.

Not 2 – Pek çok zemin için 24 saatlik kurutma süresi uygun ve yeterlidir. Ancak, belirli tip zeminler ve çok ıslak veya miktarca çok olan numuneler, daha uzun sürede kururlar. Kuruma süresi ayrıca, etüvde bulunan toplam malzeme miktarına da bağlıdır.

Not 3 – Desikatör içerisine konulacak nem çekici maddenin (susuz silika jeli)  renkli olması tavsiye edilir  çünkü kullanım süresi dolan bu madde, renk değişikliğine uğradığından, değiştirimle zamanı kolayca anlaşılabilir.

Geoteknik Mühendislik Kaya ve Zemin Kaboratuvarı

Zemin Mekaniği, Kaya Mekaniği, Proktor (Kompaksiyon) Deneyi, Kum Konisi Deneyi, Plaka Yükleme Deneyi, Presiyometre Deneyi