Kum Konisi Deneyi nedir? Nasıl Yapılır? Neden yapılır? Kesafet Deneyi nedir? Nükleer metod, Nasıl Değerlendirilir?

geoteknik-muhendislik-kaya-zemin-laboratuvarı
geoteknik-muhendislik-kaya-zemin-laboratuvarı

Kum Konisi Deneyi nedir? Nasıl Yapılır? Neden yapılır? Kesafet Deneyi nedir? Nükleer metod, Nasıl Değerlendirilir?

ZEMİNİN KURU BİRİM HACİM AĞIRLIĞININ KUM KONİSİ İLE YERİNDE ÖLÇÜLMESİ

(YERİNDE SIKIŞTIRMA KONTROLÜ) DENEYİ NASIL YAPILIR? NEDEN YAPILIR? NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

geoteknik-muhendislik-kaya-zemin-laboratuvarı

 1. AMAÇ VE KAPSAM

Kum Konisi deneyi Yoğunluğu yerinde tespit etmek için uygulanan bir yöntemdir.

Bu talimatta TS 1900-1 ’de ifade edilen tanımlar esas alınır.

Kum Konisi Deneyi TS 1900-1 standartlarına göre yapılır.

Kum Konisi Deneyinde Kullanılan ALET, CİHAZ VE MALZEMELER

 • Kum Konisi ve alt plaka
 • Çeşitli Aletler Çukuru kazmak ve temizlemek için bıçak, spatül, kaşık ve geniş bıçaklar küçük boya fırçası, not defteri vb.
 • Terazi Min. 5 g duyarlıklı ve 20 kg kapasiteli
 • Cam plaka veya herhangi bir düz yüzey
 • Metal kap Kazılan zemin koymak için yaklaşık olarak 30 cm çapında, 4 cm derinliğinde.
 • Kum
 • Su Muhtevası ölçümü için düzenek

 Kum Konisi Deneyi nasıl yapılır?

 • Arazi çıkmadan önce cihazın konik kısmının ne kadar kum aldığı laboratuarda ölçülmeli ve not edilmelidir.
 • Deneyde kullanılacak kumun yaş birim ağırlığı laboratuarda tespit edilmelidir.
 • Araziye çıkıldığında zeminin düz bir kesiminde deney yapılacak bir alan seçilir, bu alanın çalışma ve ölçüm yapmak için elverişli bir yer olması gerekmektedir. Kenar uzunluğu yaklaşık 45 cm olan kare biçiminde bir alan kazma yardımıyla temizlenir ve alt plakanın da yardımıyla düzlenir. Alt plakanın deney yapılacak yere iyice oturmasına dikkat edilmelidir. Yere tam olarak oturan alt plaka köşelerindeki deliklerden deney sırasında oynamaması için çivi ile iyice sabitlenmelidir.
 • Daha sonra zeminde ebatları standartta belirtilen ölçülerde olan bir çukur açılır. Açılan çukurda gevşek malzeme kalmamasına özen gösterilir. Delikten alınan malzeme dikkatlice toplanır ve 1 g hassasiyetle tartılır.Çukurdan çıkan malzemenin hiç zayi olmamasına dikkat etmek gerekir. Daha sonra laboratuara alınan numunenin özelliğini temsil edecek bir numune alınıp su muhtevası ölçülür.
 • Boşaltma silindirine ağırlığı belirli bir kum konup, merkezi eksene gelecek biçimde çukurun üzerine kapatılır. Bu işlem sırasında silindirin kapağı kapalı tutulmalıdır. Daha sonra silindir yerleştirilince silindirin vanası açılır ve kumun çukura boşalması sağlanır. Kumun akışı durunca silindirin vanası kapatılır. Boşaltma silindirinden kum alınıp 1 g hassasiyetle tartılır.

 

geoteknik-muhendislik-kaya-zemin-laboratuvarı

geoteknik-muhendislik-kaya-zemin-laboratuvarı

 

Bu gönderiyi paylaş